Delägarna (fiskerättsägare) i Floda-Björbo Fiskevårdsområdesförening kallas härmed till extra föreningsstämma inom Floda-Björbo Fiskevårdsområdesförening.

Plats: Församlingshemmet i Dala-Floda

Tid: Torsdagen den 28 December 2023 kl 17.30

Ärende: Enligt stadgarna för extra föreningsstämma samt beslut om

-Ändring av upplåtelse av fiske och villkor för försäljning av fiskekort i våra put and take vatten.

Underlag till beslut finns tillgängliga hos Peter Gustafsson tel 070/6090593

Information

Kom i god tid till stämman då det för inträde i möteslokalen måste kontrolleras vem som har rösträtt genom egen närvaro eller fullmakt.

Välkomna !

Styrelsen för Floda-Björbo Fiskevårdsområdesförening