Kräftfiske 2022

Kräftfiske är tillåtet endast i Flosjön och Västerdalälven från gränsen mot Nås Fvof uppströms och till fiskegränsen ovanför Lillstup Kraftverk nedströms. Undantaget är Noret där råder förbud.

Kräftfisket kommer att ske vid 2 tillfällen under ett dygn vardera med start 6-7 augusti 17.00-17.00 och 27-28 augusti 17.00-17.00

Regler för kräftfisket

  • Inte mer än 10 redskap per kort
  • Minimimått på kräftorna 10cm
  • Max 50st kräftor per kort
  • fisket gäller för personer med ortskort
  • Endast ett kort per person

Mettävling

Torsdag 7 juli kl 18.00-20.00 Barn-ungdomar i Floda Björbo upp till 15 år med vuxna,
mellan broarna, Flytväst obligatorisk.
Floda-Björbo Fiskevårdsområdesförening

Info Bengt Tillman 070-251 65 13 och Tomas Sjöberg 073-029 76 89

Ny hemsida

Här kommer Floda-Björbo Fiskevårdsområdes nya hemsida, här hittar du fiskereglerna, länkar till fiskekortsförsäljning, nyheter på denna sida samt kontaktinformation för föreningen. Mer information tillkommer eftersom hemsidan byggs upp. Framöver kommer du bland annat hitta mer specifik information om fisk och sjöar.