Har ni frågor eller synpunkter ni vill framföra eller kanske lämna in en motion?
Här har ni E-postadress för föreningens styrelse!

fiske@flodafiske.se