10 Juni Kl.08.00. Basttjärn, Byrtjärn samt Glasögontjärn. Enbart flugfiske i Glasögontjärn. Sprid detta då det blivit tryckfel på datumet i Gagnefsbladet.