Fredag 1/9 kl 17.00 t.o.m 2/9 kl 17.00.

Fisket får bedrivas med max 10 burar märkta med namn och tel. nummer. Max 50 kräftor med minsta längd 10 cm får bärgas per fiskekort. Fisket gäller endast för personer med ortskort.

Vi ser gärna att man återrapporterar fångsten på www.ifiske.se

Floda-Björbo FVOF