Kräftfiske är tillåtet endast i Flosjön och Västerdalälven från gränsen mot Nås Fvof uppströms och till fiskegränsen ovanför Lillstup Kraftverk nedströms. Undantaget är Noret där råder förbud.

Kräftfisket kommer att ske vid 2 tillfällen under ett dygn vardera med start 6-7 augusti 17.00-17.00 och 27-28 augusti 17.00-17.00

Regler för kräftfisket

  • Inte mer än 10 redskap per kort
  • Minimimått på kräftorna 10cm
  • Max 50st kräftor per kort
  • fisket gäller för personer med ortskort
  • Endast ett kort per person