Torsdag 7 juli kl 18.00-20.00 Barn-ungdomar i Floda Björbo upp till 15 år med vuxna,
mellan broarna, Flytväst obligatorisk.
Floda-Björbo Fiskevårdsområdesförening

Info Bengt Tillman 070-251 65 13 och Tomas Sjöberg 073-029 76 89